פז יצחקי-וינברגר, עו"ד
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד - ייצוג והופעות בבתי משפט

Paz Itzhaki-Weinberger ליטיגציה – ייצוג בבתי משפט, הינו אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של עו"ד יצחקי-וינברגר

לעו"ד יצחקי-וינברגר ניסיון רב בייצוג והופעה במסגרת הליכי ערעור אזרחיים, בקשות רשות ערעור ועתירות בפני בית המשפט העליון, וכן ניסיון רב אף יותר בייצוג והופעה בשלל הליכים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים

לעו"ד יצחקי-וינברגר אף ניסיון בייצוג בערכאות נוספות כגון בתי משפט השלום, בתי הדין השונים וטריבונלים משפטיים נוספים

ישנה חשיבות אדירה לאופן הייצוג וההופעה בבית המשפט ולאיכותו, זאת מעבר לחשיבות הרבה הקיימת בהכנת ועריכת כתבי הטענות והטיעונים המשפטיים השונים, לא אחת נושא זה הוא המכריע וחורץ את הדין