פז יצחקי-וינברגר, עו"ד
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד - משפט אזרחי ומסחרי, לרבות ייצוג בתובענות נגזרות וייצוגיות

Paz Itzhaki-Weinberger עו"ד יצחקי-וינברגר מספק סיוע ויעוץ משפטי שוטף ללקוחות ישראלים ובינלאומיים רבים

הטיפול כולל ייעוץ ללקוחות באספקטים מגוונים של משפט עסקי, כנדרש לצורך הניהול היומיומי של עסקיהם, וכן בעיצוב וביצוע של עסקאות מקומיות ובין לאומיות. תוך שעו"ד יצחקי-וינברגר מספק תשובות למכלול הצרכים המשפטיים של הלקוחות, מעניק פתרון מיידי לעניינים עם התעוררותם, ומשלב באופן אינטגרטיבי ומתוך גישה מעשית ועניינית ידע משפטי מעמיק ונרחב ביחד עם ניסיון והבנה של הצרכים העסקיים של הלקוחות

מטבע הדברים הטיפול בנושאי המשפט האזרחי מצריך טיפול בנושאי מיסים, נדל"ן, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, וכמובן ליטיגציה – אך בין היתר כולל טיפול בניסוח ובמשא ומתן של חוזים והסכמים מסחריים ועסקיים בכל התחומים, לרבות הסכמי סוכנות, הפצה, זיכיון, רישוי ואספקה, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים ושותפויות, הסדרי מימון, ובמגוון רחב של הסכמים והתקשרויות

עוד ובנוסף, הרי שבשנים האחרונות, עם הפיכת המציאות הכלכלית למורכבת יותר ויותר, הולך וגובר השימוש בכלי התביעות הנגזרות, לרבות תביעות נגד נושאי משרה, ובכלי התובענות הייצוגיות

לעו"ד יצחקי-וינברגר ניסיון הן בייצוג בעלי מניות ודירקטורים כתובעים בתביעות נגזרות, הן בייצוג בעלי מניות, נושאי משרה ואורגנים בכירים בחברות בהיותם נתבעים בתביעות אלה, הן בייצוג חברות אליהן נשלחים מכתבי דרישה לתביעות נגזרות והן בכל האספקטים הקשורים להגשת וניהול תובענות ייצוגיות

חשוב לציין כי תחום עיסוק זה של עו"ד יצחקי-וינברגר כולל אף במגוון עניינים נוספים, ובכלל זה בקשר עם טענות של הפרת חובות זהירות או חובות אמונים כלפי חברה, בקשר עם קבלת החלטות שלכאורה אינן לטובת החברה, טענות לפרסום הודעות ודיווחים כוזבים או מטעים, אי עמידה בדרישות דיווח, טענות בדבר קיפוח מיעוט, כפיית מכר מניות בשיטת ב.מ.ב.י, סחר במידע פנים ועוד